Nieuwsbrief ‘KLEURKE’

Nieuwsbrief ‘KLEURKE’ december 2018.

Beste vrienden van Kleurke. Wij willen jullie graag op hoogte houden van de stand van zaken. De eerste gesprekken met de gemeente Oosterhout en Breda leverden behalve een luisterend oor nog weinig op. Wie weet, in een later stadium ….. De groep die zich achter het initiatief van de stichting schaart is desondanks aan het groeien. Niet alleen de vrienden, maar ook een paar mensen, die zich daadwerkelijk willen inzetten. Omdat het allemaal nog pril is kunnen we nog niet alle namen noemen, maar dat komt dan in de volgende nieuwsbrief (januari). Twee kunnen we er alvast bekendmaken: Dhr. S.Kanters, directeur van Zorgcentrum St.Franciscus die in het bestuur gaat plaatsnemen en dhr. Huyben van kantoor Linder