Plannen 2019

In 2019 gaat het dus allemaal beginnen. Omdat we in onderhandeling zijn met een grote zorgverlener over een startkapitaal kunnen we concrete stappen nemen. Toke, Rensz en Eugene (ERT voor de intimi) treden al regelmatig voor de doelgroep op, als ‘ambassadeurs’. Volgend jaar zullen zij niet de enige meer zijn die onder de vlag van Kleurke muzikale middagen gaan verzorgen.

Op dit moment werken we, naast alle besprekingen, verder aan de onderbouwing van de stichting, een beleidsplan, begroting en natuurlijk de stichtingsakte met de statuten. Als de akte dan eenmaal gepasseerd is, dan begint de carrousel te draaien: Kamer van Koophandel, bankrekening aanvragen, ANBI aanvragen, organisatie stevig neerzetten, planning van activiteiten, etc. en straks een presentatiebijeenkomst organiseren voor de vrienden en de sponsoren. We denken aan medio maart.