Nieuwsbrief    no.7 Jaargang 1 Presentatie Op vrijdag 1 november hadden we dan onze presentatie. De ruimte in zorgcentrum Zuiderhout was precies goed. Omdat we de bekendheid van Kleurke wilden vergroten viel de opkomst tegen. Maar de presentatie van Kleurke was er niet minder om. Sprekers…

Zijn we niemand vergeten met de uitnodigingen, is de catering rond, zijn er genoeg microfoons, zijn de speeches klaar, hebben we genoeg helpers, is er een beamer, en zo nog honderd andere vragen…… De laatste dagen voordat de presentatie plaatsvindt zijn spannend, al doe je…